Centralna sterylizatornia jako ogniwo prewencyjnych działań w łańcuchu zakażeń szpitalnych

Central sterilization as a link in the chain of prevention of nosocomial infections

Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Francuska 20–24, 40-027 Katowice

Wpłynęło: 02.08.2016

Zaakceptowano: 13.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016039

Forum Zakażeń 2016;7(5):369–371

Streszczenie: Zakażenia szpitalne (HAI) stanowią jedno z największych zagrożeń w placówkach przeprowadzających procedury medyczne. Sterylizacja instrumentarium chirurgicznego minimalizuje ryzyko HAI w procedurach z przerwaniem ciągłości tkanek. W związku z tym dział dekontaminacji pełni bardzo istotną rolę w szeroko rozumianej prewencji zakażeń szpitalnych.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, instrumentarium chirurgiczne, narzędzia kontroli procesu, procedury z zabiegowe, sterylizacja, zakażenie szpitalne

Abstract: Nosocomial infections are one of the biggest threats in institutions providing medical procedures. Sterilization of surgical instruments is to minimize the risk of nosocomial infections in the procedures of discontinuity tissues. Therefore department decontamination is so important to the wider prevention of nosocomial infections.

Key words: decontamination, nosocomial infection, process control tools, procedures of treatment, sterilization, surgical instruments