Charakterystyka, diagnoza i leczenie biofilmu. Przegląd piśmiennictwa

Biofilm characteristics, diagnosis and treatment. Literature review

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 25.10.2021

Zaakceptowano: 17.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021022

Forum Leczenia Ran 2021;2(4):169–174

Streszczenie: Pokrywający większość ran niegojących się biofilm zaczyna tworzyć się w ciągu kilku minut po kolonizacji rany przez bakterie planktoniczne, a po upływie 2 godzin trwale przywiera do podłoża. Antybiotykoterapia stosowana tradycyjne w leczeniu ran zapewnia subkliniczne dawki leku w tkankach i powoduje wyłącznie oporność drobnoustrojów oraz nawracanie infekcji. Oczyszczanie, nawet doszczętne, przez specjalistę chirurgii może spowodować infekcję tkanek głębokich, jeżeli w ciągu 24 godzin nie zostanie zastosowany stale działający antyseptyk, a także odnowienie biofilmu w ciągu 72 godzin.

Słowa kluczowe: biofilm, macierz egzopolimerowa, quorum sensing

Abstract: Most non-healing wounds are covered with biofilm, which begins to form a few minutes after the wound is colonized by planktonic bacteria and is permanently attached to the substrate 2 hours later. Traditional antibiotic therapy used to treat wounds provides subclinical doses of the drug in the tissues and only causes microbial resistance and recurrence of infection. Even complete debridement by a surgeon can infect deep tissues if not applied with a permanent antiseptic within 24 hours, and also cause biofilm renewal within 72 hours.

Key words: biofilm, matrix, quorum sensing