Charakterystyka mikrobiologiczna bakterii z rodzaju Legionella: klasyfikacja, morfologia i fizjologia, czynniki wirulencji – część I

Microbiological characteristic bacteria of the genus Legionella: classification, morphology and physiology, virulence factors – part I

Agnieszka Sikora1 | Małgorzata Wójtowicz-Bobin1 | Anna Sikora2 | Maria Kozioł-Montewka1 | Dagmara Strzelec-Nowak1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: (81) 742 37 58, Fax: (81) 742 37 81

Wpłynęło: 10.09.2013

Zaakceptowano: 30.09.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013046

Forum Zakażeń 2014;5(1):17–25

Streszczenie: Bakterie z rodzaju Legionella to Gram-ujemne pałeczki. Klasyfikacja jest oparta o cechy antygenowe, analizę kwasów nukleinowych i ich homologię. Obecnie opisano 52 gatunki Legionella i 72 grupy serologiczne, z czego ponad 20 gatunków uznano za chorobotwórcze dla ludzi. Bakterie te posiadają w ścianie komórkowej rozgałęzione kwasy tłuszczowe, wykazują słabą aktywność metaboliczną, a do wzrostu wymagają L-cysteiny i soli żelaza. Istnieją dwie fazy cyklu życiowego Legionella: replikacyjna oraz inwazyjna.

Słowa kluczowe: cykl życiowy, czynniki wirulencji, Legionella, systemy sekrecji

Abstract: Species of the genus Legionella are Gram-negative bacilli. The classification depends largely on antigenic features, chemical analysis, and nucleic acid homology comparisons. Currently described 52 species and 72 distinct serogroups, over 20 species were considered pathogenic for humans. Legionella contain branched-chain fatty acids, have a nonfermentative metabolism, and require L-cysteine and iron salts for growth. There are two major phases to the life cycle: replicative and infectious.

Key words: Legionella, life cycle, secretion systems, virulence factors