Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):119-144

THE INDICATORS OF ERYTHROCYTES ENERGY SUPPLY AND ANTIOXIDANT STATUS IN PATIENTS SUFFERING FROM SEVERE BURN SHOCK

WSKAŹNIKI DOSTAW ENERGII ORAZ ANTYOKSYDACYJNY STATUS ERYTROCYTÓW U PACJENTÓW W SZOKU TERMICZNYM


VOLODYMYR M. NOSENKO | ANNA A. FEDOROVA

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(3):119–123

ZASTOSOWANIE WYSPOWEGO PŁATA SKÓRNO-MIĘŚNIOWEGO  Z MIĘŚNIA PIERSIOWEGO WIĘKSZEGO DO REKONSTRUKCJI TKANEK PO RESEKCJACH Z POWODU ZAAWANSOWANYCH NOWOTWORÓW  GŁOWY I SZYI

RECONSTRUCTIONS OF HEAD AND NECK TISSUES WITH PECTORALIS MAJOR FLAP AFTER ADVANCED  NEOPLASMS ABLATION


STANISŁAW STAROŚCIAK | MAŁGORZATA SYMONIDES | MAREK PIETRAS | MACIEJ RYSZ | JAKUB ZWOLIŃSKI |  ROMUALD KRAJEWSKI

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(3):125–128

 

METODY CHIRURGICZNEJ KOREKCJI FAŁDU PODPIERSIOWEGO W REKONSTRUKCJI PIERSI

SURGICAL METHODS OF THE INFRAMAMMARY FOLD CORRECTION IN BREAST RECONSTRUCTION


PAWEŁ SZYCHTA | JAN RYKAŁA | MAREK ZADROŻNY

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(3):129–133

 

YOLK SAC TUMOR – A RARE CLINICAL CASE

YOLK SAC TUMOR – RZADKI PRZYPADEK KLINICZNY


URSZULA ZALESKA-DOROBISZ | BARTOSZ DOŁĘGA-KOZIEROWSKI | KYRIAKOS SOKRATOUS | MICHAŁ LIS | WOJCIECH WITKIEWICZ

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(3):135–140

 

CHIRURGICZNA KOREKCJA FAŁDU PODPIERSIOWEGO Z POWODU ASYMETRII OBUSTRONNIE ODTWORZONYCH PIERSI – OPIS PRZYPADKU

SURGICAL CORRECTION OF THE INFRAMAMMARY FOLD FOR ASYMMETRY OF THE BILATERALLY RECONSTRUCTED BREASTS – A CASE REPORT


PAWEŁ SZYCHTA | JAN RYKAŁA | MAREK ZADROŻNY

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(3):141–144

 

Evereth Publishing