Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):47–89

Klebsiella pneumoniae – pięcioletnia analiza retrospektywna Centrum Oparzeniowego w Krakowie

Klebsiella pneumoniae – 5-year retrospective analysis of Burn Center in Krakow


Anna Chrapusta | Roman Wach | Beata Śpiewak | Małgorzata Makowska | Paweł Palacz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):47–53

 

Media społecznościowe w praktyce chirurga plastyka

Social media in plastic surgery practice


Michał Charytonowicz | Jakub Miszczyk | Piotr Janik | Daria Charytonowicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):55–59

 

Biofilm w ortopedii oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej – znaczenie zjawiska i modyfikacje biomateriałów ograniczające częstość zakażeń

Biofilm in orthopedics and maxillofacial surgery – importance and biomaterial modifications reducing frequency of infections


Andrzej Reetz | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):61–66

Zastosowanie nalbufiny u dzieci i młodzieży

The use of nalbuphine in children and adolescents


Ilona Batko

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):67–70

Zalety i wady antyseptyków stosowanych w profilaktyce i leczeniu infekcji ran oparzeniowych – okiem mikrobiologa

Advantages and disadvantages of antiseptics used in prophylaxis and treatment of burn wounds – microbiologist’s point of view


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):71–75

Unusual complications after removal of ruptured 30-year-old breast implants. Case report

Nietypowe powikłania po usunięciu pękniętych 30-letnich implantów piersiowych. Opis przypadku


Alina Z. Hedrych-Ozimina | Szymon L. Kolacz | Alicja H. Renkielska | Daria J. Dobaczewska | Irena R. Grobelny | Jerzy A. Jankau

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):77–81

 

Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń „Wytyczne postępowania w leczeniu oparzeń – aktualne problemy i perspektywy


Streszczenia zgłoszone do 27 września 2016 r.

Evereth Publishing