Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):91–129

Wrażliwość na antyseptyki klinicznych szczepów koagulazo-ujemnych Staphylococcus wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of coagulase-negative Staphylococcus causing local infections


Przemysław Dalkowski | Adam Junka | Andrzej Reetz | Marzenna Bartoszewicz | Patrycja Szymczyk | Aleksander Zuchowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):91–98

 

Suplementacja witaminy D u pacjentów po ciężkich oparzeniach

Vitamin D supplementation in patients with severe burns


Marta Markowska | Dominika Maciejewska | Daria Anweiler | Ewa Stachowska | Karolina Dec | Krzysztof Staroń | Andrzej Krajewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):99–102

 

Klebsiella pneumoniae jako zagrożenie dla pacjentów oddziałów oparzeniowych

Klebsiella pneumoniae as a serious threat to burn units patients


Małgorzata Makowska | Anna Chrapusta | Beata Śpiewak | Agnieszka Ciepałowicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):103–107

 

Rekonstrukcja okolicy oczodołowej u 2,5-letniego dziecka po ugryzieniu przez psa – opis przypadku

Reconstruction of the orbital region in the 2.5-years-old child after dog bite – case report


Anna Chrapusta | Michał Lis | Roża Krycińska | Agnieszka Ciepałowicz | Piotr Klimeczek

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):109–112

 

Olbrzymi tłuszczak podpowięziowy kończyny górnej – opis przypadku

The giant subfascial lipoma in the upper extremity – the case report


Anna Chrapusta | Klaudia Libondi | Michał Nessler | Michał Lis | Roman Wach | Marta Lecznar-Piotrowska | Maciej Stala

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):113–116

 

Konferencja „Kompleksowe leczenie otyłości – od dietetyka do plastyka”

21–22 października 2016 r., Gdańsk


Streszczenia

Evereth Publishing