Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):131-161

Wrażliwość na wybrane antyseptyki klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa w formie biofilmowej i planktonicznej

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of clinical forms of Pseudomonas aeruginosa


Marzenna Bartoszewicz | Adam F. Junka | Przemysław Dalkowski | Elżbieta Słojewska-Poznańska | Patrycja Szymczyk | Aleksander Zuchowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):131–138

 

Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis

Use of clindamycin in periimplantitis treatment


Rafał Pokrowiecki

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):139–142

 

Patofizjologia stresu bojowego ze szczególnym uwzględnieniem oparzeń

Pathophysiology of combat stress, including burns


Bartłomiej Zoń | Wojciech Witkowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):143–149

 

Śródoperacyjna morfologia nerwu łokciowego po dziewięciu miesiącach od rekonstrukcji przy wykorzystaniu prowadnika NeuraGenR® – opis przypadku

Intraoperative ulnar nerve morphology nine months after reconstruction using the NeuraGen® nerve guide – a case report


Maciej Stala | Michał Lis | Marta Piotrowska | Anna Chrapusta

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(4):151–155

 

Dalbawancyna w eradykacji Gram-dodatnich patogenów u ciężko oparzonych pacjentów – opis przypadków

Evereth Publishing