Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):149–198

Wykorzystanie uszypułowanego płata promieniowego w celu rekonstrukcji tkanek w obrębie kończyny górnej po resekcji zmian nowotworowych. Doświadczenia własne

Reverse radial forearm flap in reconstruction of upper limb after cancer resection. Our own experience

Piotr J. Gawlik | Damian Puźniak | Magdalena Bugaj | Ilya Dziarzhynski | Aleksander Zhukavets | Ryszard Mądry | Joanna Piszczek | Jerzy Strużyna

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):149–156


Siatki syntetyczne w chirurgii piersi – czy mogą być rozwiązaniem alternatywnym dla siatek biologicznych? Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

Synthetic mesh in breast surgery – could it be a viable alternative to acellular dermal matrices? Summary of the current state of knowledge

Karolina Pieszko | Maciej Kuczyński | Dawid Murawa

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):157–164


Przykłady klinicznego wykorzystania tętnicy skroniowej powierzchownej

Examples of clinical use of tge superficial temporal artery

Anna Chrapusta | Mateusz Koziej |Tomasz Bonczar

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):165–173


Resuscytacja płynowa we wstrząsie oparzeniowym z punktu widzenia procedur pielęgniarskich

Fluid resuscitation in burn shock – from a nursing point of view

Joanna Piszczek | Tomasz Korzeniowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):175–184


Propozycja procedur pielęgniarskich oceny głębokości oparzenia, stosowanych w wycięciu martwicy w okresie wstrząsu

Evereth Publishing