Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):1–36

Study of risk factors in patients where pectoralis major flap was used in head and neck onco-reconstruction

Czynniki ryzyka zastosowania płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego do rekonstrukcji tkanek po resekcjach z powodu nowotworów głowy i szyi


Mohan Kumar Kumaraswamy | Veena P. Waiker | Mysore S. Venkatesh | Krishnamachar Harish

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):1–7

 

Metody oceny ryzyka zgonu pacjenta ciężko oparzonego

Mortality risk assessment methods in severe burns


Anna Chrapusta | Michał Lis | Mateusz Koziej

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):9–13

 

Wpływ dożylnych płynów infuzyjnych na równowagę kwasowo-zasadową ustroju

The effect of intravenous infusion fluids on the acid-base balance of the body


Piotr Smuszkiewicz | Natalia Jawień

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):15–20

 

Osteogeneza dystrakcyjna i rekonstrukcja implantoprotetyczna przedniego odcinka żuchwy po usunięciu olbrzymiokomórkowej zmiany wewnątrzkostnej – opis przypadku

Osteodistraction and implant prosthetics reconstruction of the anterior mandibular segment after removal of a central giant cell lesion – case report


Damian Dudek | Maciej Jagielak | Anna Jagielak | Edyta Reichman-Warmusz | Andrzej Gruźlewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):21–30

 

Peripheral giant cell granuloma with an atypical location – a case report

Evereth Publishing
Right Menu Icon