Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):37–66

Zastosowanie opatrunku hemostatycznego w leczeniu krwawienia z rany oparzeniowej – doświadczenia własne

The use of a hemostatic dressing in the treatment of bleeding from a burn wound – our experience

Wojciech Łabuś | Agnieszka Klama-Baryła | Małgorzata Kraut | Diana Kitala | Michał Szapski | Karolina Ziółkowska | Piotr Sopolski | Piotr Wróblewski | Marek Kawecki | Wojciech Smętek | Marek Kucharzewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):37–43


Substytuty skóry stosowane u chorych z urazem termicznym w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Skin substitutes used in treating patients with thermal injuries at the Dr Stanislaw Sakiel Centre for Burn Treatment in Siemianowice Slaskie

Wojciech Łabuś | Agnieszka Klama-Baryła | Diana Kitala | Małgorzata Kraut | Michał Szapski |Mariusz Maj | Mariusz Nowak | Piotr Wróblewski | Justyna Glik | Wojciech Smętek | Marek Kucharzewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):45–50


Pęknięcia implantów piersi – krótki przegląd literatury i opis przypadków klinicznych

Breast implant rupture – literature review and case reports

Maciej J. Mazurek | Andrzej Krajewski | Elżbieta Młyńska-Krajewska | Mateusz Knakiewicz | Krzysztof Piorun | Marta Markowska | Kaja Kaczyńska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):51–55


Rola miedzi, selenu i cynku w leczeniu oparzeń

The role of copper, selenium and zinc in the treatment of burns

Krzysztof Piorun | Andrzej Krajewski | Maja Czerwińska-Rogowska | Dawid Pacek | Sebastian Kuras | Maciej Domin | Albert Stachura | Tomasz Nogal | Bartosz Rudnicki | Marta Markowska | Zofia Polakowska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):57–60


Surgical treatment of basal cell carcinoma of the angle of the mouth – a case report

Evereth Publishing