Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):101–142

Propeller flap in reconstruction of leg and foot defects


A plastic surgery odyssey – nature and technology combined – how far we advanced in the last 15 years, and what is to come?

Chirurgia plastyczna – połączenie natury i technologii. Jak daleko zaszliśmy w ciągu ostatnich 15 lat i co ma nadejść?

Marek Paul

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):107–113


Miejsce toksyny botulinowej w terapii blizn

Botulinum toxin for therapy and prevention of scars

Rafał Reguła | Joanna Kempa | Joanna Piątek | Marek Kucharzewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):115–120


Rola antyoksydantów w leczeniu oparzeń

The role of antioxidants in the treatment of burns

Konrad Kochan | Grzegorz Wilhelm | Ryszard J. Mądry | Stanisław Szkutnicki | Hubert Gziut

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):121–125


Rzadkie, zagrażające życiu powikłania zabiegów chirurgii estetycznej

Evereth Publishing