Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):1–36

Dwudziestolecie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

XXth anniversary of the burn treatment center in Siemianowice Śląskie

Mariusz Nowak | Piotr Wróblewski | Piotr Sopolski | Marek Grabowski | Grzegorz Pomierny | Michał Werner | Agnieszka Klama-Baryła | Wojciech Łabuś | Marek Kucharzewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):1–3


Wspomnienie o dr. Stanisławie Sakielu – twórcy siemianowickiej “oparzeniówki”

The epitaph of doctor Stanisław Sakiel, the originator of the burn unit in Siemianowice Śląskie

Mariusz Nowak | Marek Kucharzewski | Piotr Wróblewski | Piotr Sopolski | Michał Werner | Mariusz Trzaska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):5–7


Zastosowanie przygotowywanych w banku tkanek przeszczepów tkankowych i komórkowych w leczeniu oparzeń oraz ran przewlekłych

Bioengineered products of the tissue bank in the treatment of burn and chronic wounds

Agnieszka Klama-Baryła | Wojciech Łabuś | Małgorzata Kraut | Wojciech Smętek | Michał Szapski | Diana Kitala

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):9–16


Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu oparzeń

The use of hyperbaric oxygen for treatment of burns

Grzegorz Knefel | Piotr Wróblewski | Przemysław Strzelec | Mariusz Trzaska | Michał Werner | Marek Kucharzewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):17–24


Zastosowanie bronchofiberoskopii w oparzeniach dróg oddechowych

Evereth Publishing