Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):75–150

Technologia CAD/CAM w chirurgii plastycznej – doświadczenia własne i perspektywy

CAD/CAM technology in plastic surgery – own experience and future perspectives

Adriana Paska | Wiktor Paskal | Piotr Pietruski | Janusz Jaworowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):75–81


Metody obrazowania perfuzji płatów w autologicznych rekonstrukcjach piersi

Methods of imaging flap perfusion in autologous breast reconstructions

Agata Błażyńska-Spychalska | Agnieszka Brzezicka | Piotr Spychalski | Karolina Kondej | Jerzy Jankau

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):83–89


Postępowanie przeciwbakteryjne (antyseptyka) u pacjentów oparzonych

Antimicrobial treatment (antisepsis) in burn patients

Justyna Paleczny | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):91–100


Wyrośle kostne podpaznokciowe – trudności diagnostyczne. Opis przypadku klinicznego

Subungual exostosis – diagnostic difficulties. Case report

Andrzej K. Jaworek | Judyta Maciejowska-Podosek | Anna Malinowska | Adam Zalewski | Paweł Brzewski | Grzegorz Dyduch | Anna Wojas-Pelc

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):101–108


Zastosowanie autogenicznych przeszczepów skórnych w pełnym ubytku. Opis przypadku

Evereth Publishing