Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):151–214

The diagnostic and therapeutic management of rare soft tissue tumors in plastic surgery

Diagnostyka i leczenie rzadkich nowotworów tkanek miękkich w chirurgii plastycznej

Adam Stepniewski | Julia Kitz | Maximilian Schilderoth | Maximilian Franz | Gunther Felmerer

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):153–165


Porównanie właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pochodzący od młodych i zaawansowanych wiekowo dawców – badania na modelu

Comparison of the properties of adipose-derived mesenchymal stem cells from young and advanced donors – studies on an animal model

Katarzyna Siennicka 

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):167–174


Zastosowanie poliheksanidu i żywiczych kwasów świerku norweskiego w oparzeniach pośredniej grubości skóry twarzy u dzieci

Polyhexanide and norwegian spruce resin acids for skin burns of intermediate thickness of the face in children

Jarosław Olszyna

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):175–179


Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsis in a patient – difficulties and challenges

Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):181–189


Protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (ERAS) w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi

Enhanced recovery after surgery (ERAS) in breast reconstruction

Dominika M. Jamioł-Milc

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):191–195


Reanimacja nerwu twarzowego jako jeden z elementów wieloetapowego leczenia rekonstrukcyjnego deformacji żuchwowo-twarzowej u pacjentów z połowicznym niedorozwojem twarzy – opis przypadku

Evereth Publishing