Sześcioletnia analiza powikłań terapii tlenem hiperbarycznym u 1981 pacjentów

Six-year analysis of complications of hyperbaric oxygen therapy in 1981 patients

Ewa Kobielska | Anna Chrapusta

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):1–5


 

Ocena procesu gojenia tkanek z zastosowaniem A-PRF u bliźniąt monozygotycznych

Assessment of tissue healing process using A-PRF in monozygous twins

Jacek M. Nowak | Klaudia Masłowska | Maciej R. Czerniuk | Wojciech Popowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):7–11


 

Czynniki etiologiczne respiratorowego zapalenia płuc u pacjentów z oparzeniem dróg oddechowych

Etiological factors of ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury

Monika Lisiecka | Anna Budzyńska | Jakub Nowakowski | Agnieszka Ławnicka

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):13–16


 

Scalp amputation caused by trauma – management unsuccesful replantation. A case report

Urazowa amputacja skalpu – postępowanie po nieudanej replantacji. Opis przypadku

Łukasz Krawkoczyk | Dominika Smyczek | Agnieszka Wiernik | Dominik Walczak | Tomasz Koszutski | Adam Maciejewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):17–21


 

Zastosowanie matrycy do regeneracji skóry w profilaktyce i leczeniu pooparzeniowych blizn przerostowych – opis przypadków

Application of a skin regeneration matrix in prevention and treatment of hypertrophic burn scars – case reports

Jakub Nowakowski | Agnieszka Ławnicka | Jerzy Sikorski | Krzysztof Słowiński

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):23–28