The value of digital substraction angiography in planning of plastic reconstruction with flaps of lower leg and foot in trauma patients

Ocena wykorzystania cyfrowej angiografii substrakcyjnej w planowaniu rekonstrukcji plastycznej z wykorzystaniem płata w rejonie podudzia i stopy u pacjentów urazowych

Gunther Felmerer | Anastasiia Pozur | Nadine Emmerich | Tomasz Korzeniowski | Ryszard Mądry | Dominik Saul | Rene Mueller-Wille | Adam Stepniewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):29–36


 

Rola pielęgniarki w leczeniu pacjenta onkologicznego w oddziale chirurgii plastycznej

The role of the nursing staff in treatment process at the plastic surgery department

Paulina Kołodyńska | Katarzyna Żuchowska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):37–39


 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po leczeniu chirurgicznym z zastosowaniem płatków tkankowych

Nursing care of the patient after surgical treatment with the use of tissue flaps

Paulina Kołodyńska | Katarzyna Żuchowska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):41–44


 

Ząb wgłobiony przyczyną powstania torbieli szczęki. Leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem dwufazowego siarczanu wapnia – opis przypadku

An invaginated tooth causing the formation of a jaw cyst. Surgical treatment using biphasic calcium sulfate – a case report

Damian Dudek | Karolina Wałach | Maciej Jagielak | Hubert Mado | Tamara Głąbik-Panasewicz | Edyta Reichman-Warmusz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):45–54


 

Mastektomia prosta z procedurą węzła wartowniczego wykonana u pacjentki z rakiem piersi z użyciem bipolarnego Ligasure™ w sytuacji braku możliwości użycia elektrokoagulacji ze względów bezpieczeństwa kardiologicznego. Opis przypadku

Simple mastectomy with a sentinel node procedure of a breast cancer patient with the use of bipolart Ligasure™ when electrocoagulation cannot be used to cardological safety. A case report

Sławomir Mazur

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(2):55–57