Claude Bernard (1813–1878) – wybitny uczony, prekursor nowoczesnej fizjologii i medycyny eksperymentalnej, filozof i obywatel świata

W 202. rocznicę urodzin

Kazimierz Kochman

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk, ul. Instytucka 2, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 756 33 00, Fax: (22) 756 33 02

Wpłynęło: 11.07.2014

Zaakceptowano: 01.08.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014039

Forum Zakażeń 2015;6(1):1–4