Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej

Clostridium perfringens may cause antibiotic-associated diarrhoea

Anna Doszyń1 | Magdalena Dubińska2

1 Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku
2 Ecolab Sp. z o.o., Kraków

Anna Doszyń 107. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, Tel.: (67) 250 28 83

Wpłynęło: 06.09.2014

Zaakceptowano: 26.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014054

Forum Zakażeń 2014;5(5):303–306

Streszczenie: Laseczka zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens) jest sporotwórczą, Gram-dodatnią bakterią występującą powszechnie w środowisku: w wodzie, ściekach, glebie oraz jako naturalny składnik flory jelitowej ludzi i zwierząt. Wywołuje zatrucia pokarmowe w wyniku spożycia zakażonych pokarmów oraz zakażenia skóry, tkanki podskórnej i ran głębokich pod postacią zgorzeli gazowej. Ponadto nieliczne doniesienia naukowe potwierdzają, że laseczka ta, obok Clostridium difficile, jest przyczyną występowania biegunki poantybiotykowej.

Słowa kluczowe: biegunka poantybiotykowa, enterotoksyna (CPE), zatrucie pokarmowe Clostridium perfringens (C. perfringens)

Abtract: Clostridium perfringens is a spore-forming Gram-positive bacterium that is found in many environmental sources: water, sludge, soil as well as in the intestines of humans and animals. Causes of food poisoning due to consumption of infected food, and infection of the skin, subcutaneous tissue and deep wounds in the form of gas gangrene. In addition, few scientific reports confirm that this rods, next to Clostridium difficile, cause of antibioticassociated diarrhea.

Key words: antibiotic-associated diarrhoea, Clostridium perfringens (C. perfringens) food poisoning, enterotoxin (CPE)