Co nowego słychać w World Federation of Critical Care Nurses?

Dorota Ozga

Delegat PTPAiIO do Rady WFCCN Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, Tel.: (17) 872 11 95, e-mail: gdozga@poczta.fm