Nasze czasopisma medyczne

Wydajemy cenione i rozpoznawalne w branży czasopisma naukowe, które nie tylko budują pomost merytorycznej współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem lekarskim a farmaceutycznym, ale przede wszystkim są źródłem interdyscyplinarnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej rozwoju medycyny w danym obszarze.

Forum Zakażeń

» Oficjalne interdyscyplinarne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
» 5 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 rok
» Dwumiesięcznik

Archiwum
Zgłoś manuskrypt

Leczenie Ran

» Pierwsze w Polsce czasopismo naukowe o leczeniu ran
» Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
» 6 punktów w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2015
» Kwartalnik

Archiwum
Zgłoś manuskrypt

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

» Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
» 6 punktów według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2015
» Kwartalnik

Archiwum
Zgłoś manuskrypt

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

» Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
» Posiada afiliację aż 5 Towarzystw: Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
» Kwartalnik

Archiwum
Zgłoś manuskrypt

Biblioteka Faktów

» Czasopismo medyczne, będące starannie opracowanym zbiorem i przeglądem aktualnej wiedzy medycznej wspierającym personel medyczny w podejmowaniu trudnych decyzji związanych z codzienną praktyką kliniczną.
» Kwartalnik

Archiwum
Zgłoś manuskrypt

Custom publishing

Od lat świadczymy także usługi custom publishing, gwarantując najwyższą jakość i wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Oferujemy:
– kompleksową obsługę wydawniczą;
– przygotowanie redakcyjne treści,
– korektę,
– opracowanie graficzne,
– druk,
– sprzedaż reklam
– szeroką promocję.

Evereth Publishing