Biblioteka Faktów 3/2017

Zastosowanie nowoczesnych opatrunków zawierających siarczan srebra w technologii TLC

 

Zastosowanie UrgoTul® Ag/Silver jako warstwy pośredniej w leczeniu zakażenia tkanek miękkich i kości czaszki z zastosowaniem terapii podciśnieniowej


Tomasz Banasiewicz, Bartosz Sokół, Joanna Bilska-Stokłosa, Bartosz Mańkowski, Kinga Zastawna, Witold Ledwosiński, Włodzimierz Libert, Krzysztof Osmola

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Postępowanie z raną po przeszczepie skóry pośredniej grubości u pacjentki z nawrotowym owrzodzeniem żylnym goleni


Maciej Zieliński

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Leczenie rany po rekonstrukcji ubytku po wycięciu guza nowotworowego skóry czoła z wykorzystaniem przeszczepu wolnego płata skóry


Anna Młyńczak

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Rana w przebiegu leczenia przetoki w okolicy kroczowo-okołoodbytniczej


Wioletta Smosna

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Zakażona rana z martwicą tkanek w następstwie pękniętego tętniaka zespoleniowego przetoki do hemodializ


Maciej Zieliński

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Rana pooperacyjna po chirurgicznej ewakuacji krwiaka goleni prawej


Krzysztof Paruzel, Monika Han

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Rana policzka w przebiegu procesu nowotworowego skóry


Urszula Żardecka

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Rana martwicza goleni prawej u pacjentki z rozległymi owrzodzeniami kończyn dolnych w przebiegu guzkowego zapalenia naczyń


Krzysztof Paruzel, Monika Han

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Rany po amputacji przodostopia lewego i amputacji podudzia prawego na skutek odmrożeń


Urszula Żardecka

Biblioteka Faktów 3/2017

 

Pełne wygojenie zakażonej rany po urazie kończyny dolnej


Joanna Dudek

Biblioteka Faktów 3/2017

Rana po usunięciu zmiany skóry twarzy o podłożu raka podstawnokomórkowego


Edyta Bentkiewicz

Biblioteka Faktów 3/2017

Evereth Publishing