Le fort I downfractured predictable and controllable procedure – own experience

Osteotomia Le fort I we własnej modyfikacji jako zabieg bezpieczny i przewidywalny – doświadczenia własne

Maciej Jagielak | Maciej Rysz | Jakub Powała | Paweł Roguś | Mansur Rahnama

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):145–151


 

Zastosowanie torebki włóknistej otaczającej wszczep silikonowy piersi jako płata torebkowego

The use of tge fibrous capsule surrounding the silicone breast implant as a capsular flap

Paweł Szychta | Monika Dzieniecka | Jan Rykała | Kinga Kądzioła | Piotr Komorowski | Marek Zadrożny

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):153–157


 

Osiem lat po pierwszej w Polsce aplikacji keratynocytów hodowlanych na integrę® DRT – opis przypadku

Eight years after the first application of cultured keratinocytes on integra® DRT in Poland – a case report

Anna Chrapusta | Justyna Drukała

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):159–164


 

Nawigacja chirurgiczna w rehabilitaji implatnoprotetycznej żuchwy po rekonstrukcji wolnym płatem ze strzałki – opis przypadku

Surgical navigation in implantoprothetic treatment of the mandible after recontruction with free fibula flap – a case report

Maciej Rysz | Paweł Roguś | Marek Pietras | Stanisław Starościak | Maciej Jagielak | Janusz Jaworski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):165–170


 

Onkologiczny aspekt postępowania z fałdem podpiersiowym podczas mastektomii w odniesieniu do rekonstrukcji piersi – opis przypadku

Oncological aspect of preserving the inframammary fold during mastectomy i relation to breast recontruction – a case report

Paweł Szychta | Monika Dzieniecka | Jan Rykała | Marek Zadrożny

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):171–174