Recenzenci czasopisma ––

MD, PhD Prof. Christoph Andree – Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf, Niemcy
Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz – Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tadeusz Drzewiecki – Department of Plastic Surgery, Breast Surgery and Burns, Copenhagen University Hospital, Dania
Dr hab. n. med. Jerzy Jankau – Klinika Chirurgii Plastycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal – Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
MD, PhD Jaume Masià – Department of Surgery, School of Medicine, Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania
Prof. dr hab. Krzysztof Paśnik – Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans – Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
MD, PhD, Prof. Lior Rosenberg – Department of Plastic Surgery at Soroka University Medical Center in Beer Sheva
MD, PhD Prof. Kenneth C. Shestak –  University of Pittsburgh School of Medicine, USA
MD, PhD Yaron Shoham – Ben-Gurion University of the Negev, Izrael
MD, PhD Prof. Jens Ahm Sørensen – University of Southern Denmark, Dania

Recenzentami czasopisma „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” są specjaliści z różnych dziedzin medycyny, gwarantujący wszechstronność oceny, adekwatnie do tematyki danej pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku otrzymania przez Redakcję pracy z obszaru nie mieszczącego się w dziedzinach, w których specjalizuje się czasopismo, a jest dziedziną pokrewną, Redaktor Naczelny powołuje także recenzentów spoza listy.

Recenzenci, oceniając pracę mogą: przyjąć ją bez poprawek, przyjąć po uwzględnieniu niewielkich uwag, po uwzględnieniu przez Autora znacznych zmian skierować do ponownej recenzji, odrzucić.
Po uzyskaniu dwóch zgodnych pisemnych recenzji Redaktor Naczelny przygotowuje na ich podstawie jedną recenzję zbiorczą i przekazuje ją Autorowi celem ustosunkowania się do zawartych uwag.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy oraz formularz recenzji są dostępne na stronie internetowej czasopisma pod adresem: http://chpio.pl