Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):145-174

LE FORT I DOWNFRACTURE PREDICTABLE AND CONTROLLABLE PROCEDURE – OWN EXPERIENCE

OSTEOTOMIA LE FORT I WE WŁASNEJ MODYFIKACJI JAKO ZABIEG BEZPIECZNY I PRZEWIDYWALNY – DOŚWIADCZENIA WŁASNE


MACIEJ JAGIELAK | MACIEJ RYSZ | JAKUB POWAŁA | PAWEŁ ROGUŚ | MANSUR RAHNAMA

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(4):145–151

 

ZASTOSOWANIE TOREBKI WŁÓKNISTEJ OTACZAJĄCEJ WSZCZEP SILIKONOWY PIERSI JAKO PŁATA TOREBKOWEGO

THE USE OF THE FIBROUS CAPSULE SURROUNDING THE SILICONE BREAST IMPLANT AS A CAPSULAR FLAP


PAWEŁ SZYCHTA | MONIKA DZIENIECKA | JAN RYKAŁA | KINGA KĄDZIOŁA | PIOTR KOMOROWSKI | MAREK ZADROŻNY

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(4):153–157

 

OSIEM LAT PO PIERWSZEJ W POLSCE APLIKACJI KERATYNOCYTÓW HODOWLANYCH NA INTEGRĘ® DRT – OPIS PRZYPADKU

EIGHT YEARS AFTER THE FIRST APPLICATION OF CULTURED KERATINOCYTES ON INTEGRA® DRT IN POLAND – A CASE REPORT


ANNA CHRAPUSTA | JUSTYNA DRUKAŁA

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(4):159–164

 

NAWIGACJA CHIRURGICZNA W REHABILITACJI IMPLANTOPROTETYCZNEJ ŻUCHWY PO REKONSTRUKCJI WOLNYM PŁATEM ZE STRZAŁKI – OPIS PRZYPADKU

SURGICAL NAVIGATION IN IMPLANTOPROTHETIC TREATMENT OF THE MANDIBLE AFTER RECONSTRUCTION WITH FREE FIBULA FLAP – A CASE REPORT


MACIEJ RYSZ | PAWEŁ ROGUŚ | MAREK PIETRAS | STANISŁAW STAROŚCIAK | MACIEJ JAGIELAK | JANUSZ JAWORSKI

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(4):165–170

 

ONKOLOGICZNY ASPEKT POSTĘPOWANIA Z FAŁDEM PODPIERSIOWYM PODCZAS MASTEKTOMII W ODNIESIENIU DO REKONSTRUKCJI PIERSI – OPIS PRZYPADKU

ONCOLOGICAL ASPECT OF PRESERVING THE INFRAMAMMARY FOLD DURING MASTECTOMY IN RELATION TO BREAST RECONSTRUCTION – A CASE REPORT


PAWEŁ SZYCHTA | MONIKA DZIENIECKA | JAN RYKAŁA | MAREK ZADROŻNY

CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA 2014;2(4):171–174

Evereth Publishing