Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(3):105–139

Efektywność i koszty enzymatycznego oczyszczania ran oparzeniowych – raport wstępny

Effectiveness and costs of enzymatic debridement in burn wounds – a preliminary report

Tomasz Korzeniowski | Jerzy Strużyna | Ryszard Mądry | Margareta Budner | Magdalena Bugaj | Sergey Antonov | Joanna Piszczek | Katarzyna Żuchowska

Chirurgia plastyczna i oparzenia 2015;3(3):105–109


Evereth Publishing