Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):75-143

High-dose rate brachytherapy with surgical excision. An effective combination therapy for treatment of keloids  – own experience

Brachyterapia o dużej mocy dawki (HDR) połączona z leczeniem chirurgicznym jako efektywna kombinacja w leczeniu keloidów – doświadczenia własne


Kalapurmat N. Manjunath | Mysore S. Venkatesh | Shetty Roshan1 | Koushik Keerthi2 | Charith Alva Raam2

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):75–80

 

Wpływ dwóch różnych technik chirurgicznych preparacji płata śluzówkowo-okostnowego na proces gojenia tkanek po zabiegu chirurgicznego usunięcia częściowo zatrzymanych zębów ósmych w żuchwie

Influence of two different surgical techniques of flap preparation on tissue healing, after surgical extraction of partially retained teeth in the mandible


Artur Rasinski | Andrzej Wojtowicz | Sylwia Bajura | Małgorzata Chodzeń | Wojciech Popowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):81–88

 

Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej – przegląd literaturowy

Complications after breast reconstruction: the problem of infection and prevention strategies – a literature review

Anna Pałubicka1, 2 | Marcin Wekwejt3 | Beata Świeczko-Żurek3 | Jacek Zieliński2

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):89–97

 

Diagnostyka wizualizacyjna liszaja płaskiego o wysokiej dynamice wzrostu – opis przypadku

Diagnostics visualization of lichen planus with high growth dynamics – a case report


Tomasz Kamiński1 | Magdalena Świderska2 | Karolina Skalska2 | Wojciech Popowski1 | Andrzej Wojtowicz1

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):99–103

 

XVI zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Evereth Publishing