Zeszyt

Rocznik

„Metoda prone position jako sposób na poprawienie oksygenacji u pacjentów z ARDS”

Andrzej Krajewski, Elżbieta Młyńska-Krajewska, Marta Markowska

  • 100% 100%

„Narażenie zespołu operacyjnego na związki lotne wytwarzane podczas operacji oparzonej tkanki z użyciem diatermii – doniesienia wstępne”

Marta Markowska, Dominika Maciejewska, Ewa Stachowska, Henryk Jeleń, Maja Czerwińska, Maciej Koźlik, Fabian Urban, Piotr Burszewski, Krzysztof Piorun, Mateusz Knakiewicz, Maciej Mazurek, Andrzej Krajewski

  • 100% 100%

„Operacje plastyczne u pacjentów po leczeniu bariatrycznym”

Ryszard J. Mądry, Jerzy Strużyna, Agnieszka Wasilewska, Katarzyna Żuchowska, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski

  • 100% 100%

„Miejsce chirurgii plastycznej w procesie leczenia otyłości”

Ryszard J. Mądry, Jerzy Strużyna, Agnieszka Wasilewska, Katarzyna Żuchowska, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing