Zeszyt

Rocznik

„Efektywność i koszty enzymatycznego oczyszczania ran oparzeniowych – raport wstępny”

Tomasz Korzeniowski, Jerzy Strużyna, Ryszard Mądry, Margareta Budner, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Joanna Piszczek, Katarzyna Żuchowska

  • 100% 100%

„Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi (BIA-ALCL) – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy”

Jakub M. Miszczyk, Michał X. Charytonowicz  

  • 100% 100%

„Trigonocefalia – jedna z najczęstszych form kraniostenoz izolowanych”

  Bernard Prudel, Piotr Wójcicki    

  • 100% 100%

„Onkoplastyka – nowa filozofia chirurgicznego leczenia raka piersi”

  Artur Bocian, Krzysztof Kurczych, Marek Budner, Piotr Kędzierawski, Daniel Maliszewski, Przemysław Jasnowski

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing