Zeszyt

Rocznik

„Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna”

Anna Pudelewicz, Monika Lisiecka

  • 100% 100%

„Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis – opis przypadku”

Rafał Pokrowiecki

  • 100% 100%

„Narastająca lekooporność Acinetobacter baumanii rosnącym zagrożeniem dla oddziałów oparzeniowych”

Monika Oleksy, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

  • 100% 100%

„Zastosowanie odwróconego płata łydkowego jako alternatywnego dla wolnych płatów w celu rekonstrukcji ubytków tkankowych ⅓ dalszej kończyny dolnej, pięty i grzbietu stopy”

Piotr J. Gawlik, Damian Puźniak, Magdalena Bugaj, Ilya Dzierzyński, Aleksander Zhukavets, Ryszard Mądry, Andrzej Trebukhouski, Edward Grynkiewicz, Joanna Piszczek, Jerzy Strużyna

  • 100% 100%

„Blaski i cienie w 20-letnich doświadczeniach w replantacjach”

Anna Chrapusta

  • 100% 100%
Evereth Publishing