Zeszyt

Rocznik

„Unusual complications after removal of ruptured 30-year-old breast implants. Case report

Alina Z. Hedrych-Ozimina, Szymon L. Kolacz, Alicja H. Renkielska, Daria J. Dobaczewska, Irena R. Grobelny, Jerzy A. Jankau

  • 100% 100%

Media społecznościowe w praktyce chirurga plastyka

Michał Charytonowicz,  Jakub Miszczyk, Piotr Janik, Daria Charytonowicz

  • 100% 100%

Klebsiella pneumoniae – 4 letnia analiza retrospektywna Centrum Oparzeniowego w Krakowie”

Anna Chrapusta, Roman Wach, Beata Śpiewak, Małgorzata Makowska, Paweł Palacz

  • 100% 100%

„Zastosowanie nalbufiny u dzieci i młodzieży”

Ilona Batko

  • 100% 100%

„Biofilm w ortopedii oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej – znaczenie zjawiska i modyfikacje biomateriałów ograniczające częstość zakażeń”

Andrzej Reetz, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

  • 100% 100%

„Zalety i wady antyseptyków stosowanych w profilaktyce i leczeniu infekcji ran oparzeniowych – okiem mikrobiologa”

Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka

  • 100% 100%
Evereth Publishing