Zeszyt

Rocznik

Suplementacja witaminy D u pacjentów po ciężkich oparzeniach

Marta Markowska, Dominika Maciejewska, Daria Anweiler, Ewa Stachowska, Karolina Dec, Krzysztof Staroń, Andrzej Krajewski

  • 100% 100%

„Rekonstrukcja okolicy oczodołowej u 2,5-letniego dziecka po ugryzieniu przez psa – opis przypadku”

Anna Chrapusta, Michał Lis, Róża Krycińska

  • 100% 100%

„Wrażliwość klinicznych szczepów koagulazo-ujemnych Staphylococcus wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Przemysław Dalkowski, Adam Junka, Andrzej Reetz, Marzenna Bartoszewicz, Patrycja Szymczyk, Aleksander Zuchowski

  • 100% 100%

Klebsiella pneumoniae jako zagrożenie dla pacjentów oddziałów oparzeniowych”

Małgorzata Makowska, Anna Chrapusta, Beata Śpiewak

  • 100% 100%

„Olbrzymi tłuszczak podpowięziowy kończyny górnej – opis przypadku”

Anna Chrapusta, Klaudia Libondi, Michał Nessler, Michał Lis, Roman Wach, Marta Lecznar-Piotrowska, Maciej Stala

  • 100% 100%
Evereth Publishing