Zeszyt

Rocznik

„Wykorzystanie lokalnych perforatorowych płatów keystone w rekonstrukcji defektów ran kończyn – doświadczenia własne”

Pavel Badiul, S. Slesarenko, K. Slesarenko

  • 100% 100%

„Odrębności w postępowaniu anestezjologicznym u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia poddanych zabiegowi operacyjnemu”

Tomasz Staniul, Piotr Wójcicki

  • 100% 100%

„Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi (BIA-ALCL) – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy”

Jakub M. Miszczyk, Michał Charytonowicz

  • 100% 100%

„Zastosowania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej w medycynie regeneracyjnej”

Jerzy Strużyna, Zygmunt Pojda

 

 

 

  • 100% 100%

„Ból i jego znaczenie w chorobie”

Marta Makara-Studzińska, Agata Madej, Joanna Piszczek

 

 

 

 

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing