Zeszyt

Rocznik

„Wrażliwość na wybrane antyseptyki klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa w formie biofilmowej i planktonicznej”

Marianna E. Stefańska, Janusz R.  Mogilski, Mariusz S. Stefański „Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka, Przemysław Dalkowski, Elżbieta Słojewska-Poznańska, Patrycja Szymczyk, Aleksander Zuchowski

  • 100% 100%

„Patofizjologia stresu bojowego, ze szczególnym uwzględnieniem oparzeń”

Bartłomiej Zoń, Wojciech Witkowski

  • 100% 100%

„Dalbawancyna w eradykacji Gram-dodatnich patogenów u ciężko oparzonych pacjentów – opis przypadków”

Jakub Nowakowski, Monika Lisiecka, Jerzy Sikorski, Krzysztof Słowiński

  • 100% 100%

„Śródoperacyjna morfologia nerwu łokciowego po dziewięciu miesiącach od rekonstrukcji przy wykorzystaniu prowadnika NeuraGen® – opis przypadku”

Maciej Stala, Michał Lis, Marta Piotrowska, Anna Chrapusta

  • 100% 100%

„Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis

Rafał Pokrowiecki

  • 100% 100%
Evereth Publishing