Zeszyt

Rocznik

„Study of risk factors in patients where pectoralis major flap is used in head and neck onco-reconstruction – original article”

Kumaraswamy Mohan Kumar, Veena P Waiker, Venkatesh MS, Dr Harish K

  • 100%

„Metody oceny ryzyka zgonu pacjenta ciężko oparzonego”

Anna Chrapusta, Michał Lis, Mateusz Koziej

  • 100%

„Osteogeneza dystrakcyjna i rekonstrukcja implantoprotetyczna przedniego odcinka żuchwy po usunięciu olbrzymiokomórkowej zmiany wewnątrzkostnej – opis przypadku”

Damian Dudek, Maciej Jagielak, Anna Jagielak, Edyta Reichman-Warmusz, Andrzej Gruźlewski

  • 100%

„Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy o nietypowej lokalizacji – opis przypadku”

Damian Dudek, Maciej Jagielak, Anna Jagielak, Dominika Brudzyńska, Marta Nowak, Edyta Reichman-Warmuszki

  • 100%

„Wpływ dożylnych płynów infuzyjnych na równowagę kwasowo-zasadową ustroju”

Piotr Smuszkiewicz, Natalia Jawień

  • 100%
Evereth Publishing