Zeszyt

Rocznik

„Zastosowanie torebki włóknistej otaczającej wszczep silikonowy piersi jako płata torebkowego”

Paweł Szychta, Monika Dzieniecka, Jan Rykała, Kinga Kądzioła, Piotr Komorowski, Marek Zadrożny

 • 100% 100%

„Onkologiczny aspekt postępowania z fałdem podpiersiowym podczas mastektomii w odniesieniu do rekonstrukcji piersi”

Paweł Szychta, MonikaDzieniecka, Jan Rykała, Marek Zadrożny

 • 100% 100%

Osiem lat po pierwszej w Polsce aplikacji keratynocytów hodowlanych na Integrę – ocena wyników leczenia

Anna Chrapusta, Justyna Drukała

 

 • 100% 100%

„Nawigacja chirurgiczna w rehabilitacji implantoprotetycznej żuchwy po rekonstrukcji wolnym płatem ze strzałki – opis przypadku”

Maciej Rysz,Paweł Roguś, Marek Pietras, Stanisław Starościak, Maciej Jagielaka

 

 • 100% 100%

„Le Fort I downfracture predictable and controllable procedure – own experience”

 Maciej Jagielak, Maciej Rysz, Jakub Powała, Paweł Roguś, Mansur Rahnama

 

 

 • 100% 100%

Zeszyt

Rocznik

Yolk sac tumor: a rare clinical case – a literature review

Urszula Zaleska-Dorobisz, Bartosz Dołęga-Kozierowski, Kyriakos Sokratous, Michał Lis, Wojciech Witkiewicz

 • 100% 100%

„Metody chirurgicznej korekcji fałdu podpiersiowego w rekonstrukcji piersi”

Paweł Szychta, Jan Rykała, Marek Zadrożny

 • 100% 100%

„Chirurgiczna korekcja fałdu podpiersiowego z powodu asymetrii obustronnie odtworzonych piersi ”

Paweł Szychta, Jan Rykała, Marek Zadrożny

 • 100% 100%

„Zastosowanie wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego do rekonstrukcji tkanek po resekcjach z powodu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi ”

Stanisław Starościak, Małgorzata Symonides, Marek Pietras, Maciej Rysz, Jakub Zwoliński, Romuald Krajewski

 

 • 100% 100%

„Indicators of energy supply and antioxidant status of erythrocytes in severe burn shock”

Volodymyr M. Nosenko, A.A. Fedorova

 • 45% 45%

„Indicators of energy supply and antioxidant status of erythrocytes in severe burn shock”

Volodymyr M. Nosenko, A.A. Fedorova

 

 • 45% 45%

Zeszyt

Rocznik

„Zespół cieśni śródbrzusznej jako powikłanie w leczeniu wstrząsu oparzeniowego – definicja, zapobieganie, leczenie”

Ryszard J. Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz

 • 100% 100%

„Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń”

Magdalena Bugaj, Jerzy Strużyna, Ryszard Mądry, Tomasz Korzeniowski, Sergey Antonov

 

 • 100% 100%

Ocena wyników leczenia zachowawczego i wczesnego wycięcia martwicy oparzeniowej na podstawie analizy śmiertelności u rozlegle oparzonych

Ryszard Spławski, Jerzy Strużyna, Andrzej Krajewski, Ryszard Mądry, Robert Jamont

 

 • 100% 100%

Indicators of energy supply and antioxidant status of erythrocytes in severe burn shock

Volodymyr M. Nosenko, A.A. Fedorova

 

 • 100% 100%

Indicators of energy supply and antioxidant status of erythrocytes in severe burn shock

Volodymyr M. Nosenko, A.A. Fedorova

 

 • 100% 100%

„Doświadczenia własne w zaopatrywaniu ubytków tkanek miękkich o różnej etiologii dolnej części podudzia, okolicy stawu skokowego i pięty płatem łydkowym”

Sergey Antonov, Ryszard Mądry, Jerzy Strużyna

 

 • 100% 100%

Rozszczep podniebienia

Margareta Budner, Jerzy Strużyna

 

 • 100% 100%

„Zastosowanie płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej – doświadczenia własne”

Michał Charytonowicz, Daria Charytonowicz, Jerzy Strużyna, Ryszard J. Mądry, Maciej Kuczyński, Sergey Antonov, Magdalena  Bugaj, Tomasz Korzeniowski

 

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing