Forum Leczenia Ran ––

Forum Leczenia Ran to oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Periodyk podejmuje szeroko pojętą tematykę ran trudno gojących się o różnej etiologii. Tworzą go najlepsi eksperci w dziedzinie leczenia ran w Polsce.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 20 punktów MNiSzW.

Powstanie czasopisma Forum Leczenia Ran ––

Pojawienie się czasopisma naukowego Forum Leczenia Ran ściśle wiąże się z powstaniem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran w 2019 roku. Na łamach kwartalnika publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; zarówno Towarzystw rodzimych, jak i zagranicznych.

Obecność na najważniejszych wydarzeniach w branży ––

Czasopismo medyczne ukazuje się także w formie wydań suplementowych, towarzyszących wydarzeniom Towarzystw współpracujących z kwartalnikiem. Uczestnicy największej konferencji o leczeniu ran w Polsce, Forum Leczenia Ran, otrzymują egzemplarz czasopisma bezpłatnie podczas wydarzenia. Nakład periodyku Forum Leczenia Ran wynosi do 3000 egzemplarzy. Członkowie Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran otrzymują zeszyty czasopisma z regularną częstotliwością jako pozycje bezpłatne.