II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – praktyka w świetle nowej definicji

II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – praktyka w świetle nowej definicji

Na świecie co kilka sekund ktoś umiera z powodu sepsy. Jest to niewłaściwa reakcja organizmu na zakażenie, jej ofiarą może więc być każdy z nas. Sepsa może prowadzić do niewydolności wielu narządów, a w konsekwencji do śmierci. Pomimo postępów współczesnej medycyny pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu zakażeń. Szpitalna śmiertelność z jej powodu waha się między 30 a 60%. Dlatego sepsa wymaga bardzo poważnego traktowania i interdyscyplinarnej dyskusji, która pozwoli wytyczyć właściwą strategię postępowania.

Stąd powstała koncepcja zorganizowania I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”, który odbył się w 2015 roku. Został on pozytywnie oceniony przez ponadtysięczne grono uczestników, uznano go za sukces zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny. Rok 2016 przynosi nowe informacje i ustalenia na temat sepsy, dlatego planujemy II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” jako wielodyscyplinarne forum poświęcone tej najcięższej postaci zakażenia.

II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” odbędzie w dniach 25–27 maja 2017 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym, a jego organizatorami są Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” założone przez prof. dr hab. Andrzeja Küblera oraz Grupa casusBTL.

Tematyka będzie wielokierunkowa – od prewencji sepsy przez szczegółową diagnostykę po sposoby leczenia. Poruszone zostaną także zagadnienia z szerszego kontekstu, takie jak sepsa a polityka zdrowotna.

II Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – dla kogo?
Kongres skierowany jest do całego środowiska medycznego, a pośrednio też do opinii publicznej. Zapraszamy przede wszystkim lekarzy anestezjologów, chirurgów, internistów, mikrobiologów, diagnostów, lekarzy innych specjalności, w tym m.in. w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy POZ. Sepsa jest problemem interdyscyplinarnym, dlatego tylko wspólna debata i działania mające na celu promocję oraz wdrożenie systemów wczesnego rozpoznawania i skutecznego leczenia mogą odwrócić tragiczny trend i uchronić dzieci i dorosłych przed śmiertelną sepsą.

Więcej o II Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” na stronie wydarzenia: www.sepsa2017.pl.

Kontakt:
Karolina Kaczmarek
Biuro organizacyjne II Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę”
Redakcja portalu PokonacSepse.pl
Grupa casusBTL
e-mail: karolina.kaczmarek@casusbtl.pl

Wyniki ewaluacji Index Copernicus za rok 2015

Wyniki ewaluacji Index Copernicus za rok 2015

Znane już są wyniki ewaluacji czasopism naukowych Index Copernicus za rok 2015. Miło nam poinformować, że wszystkie dotychczas wydawane tytuły zanotowały wyraźne wzrosty!

Po raz pierwszy ocenie poddano Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. Po pierwszym roku działalności czasopismo uzyskało wysoką notę, co mamy nadzieję będzie początkiem dalszego rozwoju tytułu.

Szczegółowe wyniki ewaluacji:

  1. Leczenie Ran 74.26
  2. Forum Zakażeń 73.62
  3. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 79.50
  4. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 63.06

Podobne wpisy

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Szanowni Państwo,

Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że czasopismo „Leczenie Ran” w obecnej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku uzyskało 6 punktów, co daje ocenę o 1 punkt wyższą w stosunku do poprzedniej.

read more…

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w latach 2015–2018

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w latach 2015–2018

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran wskazało podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran skład Zarządu na kadencję 2015–2018. W skład Zarządu weszli:

Dr hab. n. med. Maciej Sopata – Prezes
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – Wiceprezes
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Sekretarz
Mgr Irena Samson – Skarbnik
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk – Członek Zarządu
Zofia Augusewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Mariusz Kózka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Paulina Mościcka – Członek Komisji Rewizyjnej
Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulujemy Elektom!

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną w dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie.

Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo – Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Redakcja i Wydawca

Oparzenia 2013

Oparzenia 2013

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że na mocy umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Leczenia Oparzeń zespołowi Evereth Publishing została powierzona pełna organizacja XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń pt. „Oparzenia 2013:  Polska – Rosja – Białoruś – Ukraina”, która odbędzie w dniach 21-23 listopada 2013 roku w Zakopanem.

read more…

Bezpłatny dostęp do pełnej treści wszystkich artykułów

Bezpłatny dostęp do pełnej treści wszystkich artykułów

Szanowni Państwo,

z myślą o czytelnikach, pracownikach naukowych, studentach oraz wszystkich tych, którzy nieustannie poszukują dostępu do publikacji podnoszących kwalifikacje codziennej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej – wydawnictwo Evereth udziela bezpłatnego wglądu do treści wszystkich artykułów wydawanych przez siebie czasopism, opublikowanych w formie elektronicznej na stronach internetowych pism.

read more…

"Leczenie Ran" w wersji elektronicznej na iPada

"Leczenie Ran" w wersji elektronicznej na iPada

Miło nam poinformować, że kwartalniki Leczenie Ran i Forum Zakażeń zostały dodane do bazy systemu dystrybucji prasy cyfrowej e-kiosk.pl. To pierwsze czasopisma medyczne dostępne w tym modelu dystrybucji. Jednocześnie oba kwartalniki są od tej chwili dostępne również na urządzenia iPad.

Leczenie Ran dostępne jest w e-kiosk.pl, począwszy od tomu 8 (rok 2010), a Forum Zakażeń od tomu 1 (rok 2010). Korzystanie z wydań elektronicznych na komputerach z systemem MS-Windows umożliwia bezpłatny program, czytnik e-Kiosk Reader, dostępny do pobrania na stronie e-kiosk.pl

Evereth Publishing