Leczenie Ran 2013;10(1):1-32

Zmiany skórne wokół stomii

Peristomal skin disorders


Zbigniew Banaszkiewicz | Katarzyna Cierzniakowska | Paweł Jarmocik | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2013;10(1):1–6

 

Wpływ ciśnienia i długości trwania pojedynczego zabiegu pneumatycznego drenażu limfatycznego na redukcję pierwotnego obrzęku chłonnego kończyn dolnych u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną

Effect of pressure and duration of a single intermittent pneumatic compression to reduce the primary lymphedema in patient lower extremities with venous insufficiency


Jakub Taradaj | Marek Kucharzewski | Tomasz Halski | Joanna Rajfur | Małgorzata Pasternok | Sabina Widera |Małgorzata Zduńczyk | Marcin Ozon

Leczenie Ran 2013;10(1):7–11

 

Elektrostymulacja wysokonapięciowa we wspomaganiu leczenia odleżyn: wyniki randomizowanego, kontrolowanego eksperymentu klinicznego – doniesienie wstępne

High voltage pulsed current in pressure ulcer healing: results of a randomized, controlled trial – preliminary study


Anna Polak | Anna Walczak | Jakub Taradaj | Marzena Dzikiewicz | Aldona Augustak | Lidia Adamczyk | Małgorzata Engelmann | Gabriela Walla

Leczenie Ran 2013;10(1):13–22

 

Analiza epidemiologiczna oparzeń elektrycznych u dorosłych na podstawie dziesięcioletnich doświadczeń

Electrical burns in adults: a review an epidemiological study across a 10-years period


Anna Chrapusta | Michał Nessler | Karolina Małek | Kazimierz Cieślik | Roman Wach

Leczenie Ran 2013;10(1):23–27

 

Wolny przeszczep skórny pośredniej grubości pokrywający rozległy ubytek w przebiegu zgorzeli Fourniera

Meshed skin graft replacing a lost portion of the body surface skin caused by Fournier’s gangrene


Szymon Zięba | Andrzej Tomczyk | Wojciech Szewczyk | Andrzej Prajsner

Leczenie Ran 2013;10(1):29–32

Evereth Publishing