Leczenie Ran 2016;13(3):77–128

Opatrunki lipidokoloidowe – nowatorska koncepcja leczenia szerokiego spektrum ran ostrych i przewlekłych

Lipido-colloid dressing – innovative concept for the management of wide range of acute and chronic wounds

Maciej Zieliński | Marek Kucharzewski | Maria T. Szewczyk | Marzenna Bartoszewicz | Maciej Sopata | Tomasz Banasiewicz | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2016;13(3):77–83


Przezskórny pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu u chorych z cukrzycą – szczególne wskazania – na podstawie analizy przypadków

Transcutaneus oxygen pressure measurement in patients with diabetes – special indications – a case report

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Jakub Nowocień | Olgierd Rowiński | Radosław Bilski | Michał Macech | Piotr Szopiński | Tadeusz Grochowiecki | Sławomir Nazarewski | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2016;13(3):85–90


Jak uniknąć niepotrzebnej amputacji w przebiegu neuroartropatii cukrzycowej? Opis przypadku

How to avoid unnecessary amputation in the course of diabetic neuroarthropathy ? A case report

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Magdalena Zdziebko | Łukasz Kołodziej | Monika Wojtasik | Maciej Słodkowski | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2016;13(3):91–96


Racjonalne zaopatrzenie pooperacyjnego rozejścia rany, drenaż ropni wewnątrzbrzusznych, kontrola przetoki jelitowo-atmosferycznej w terapii podciśnieniowej. Opis przypadku

Rational management of postoperative wound disruption , intra-abdominal drainage and control of enteroatmospheric fistulas in the context of negative -pressure wound therapy . Case report

Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2016;13(3):97–104


I Międzynarodowa Konferencja pt. „Zespół Stopy Cukrzycowej – najnowsze rozwiązania terapeutyczne”

Streszczenia zgłoszone do 12 września 2016 r.

Leczenie Ran 2016;13(3):105–127

Evereth Publishing