Leczenie Ran 2016;13(4):129–185

Porównanie efektów leczenie łuszczycy plackowatej o niewielkim nasileniu maścią steroidową z oraz bez zastosowania terapii okluzyjnej aktywnym opatrunkiem hydrokoloidowym (Granuflex® Extra Thin)

A comparison study of steroid ointment treatment with and without active hydrocolloid dressing (Granuflex® Extra Thin)

Lidia Rajzer | Małgorzata Budynek

Leczenie Ran 2016;13(4):129–134


Wpływ zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez system Viofor® na żywotność i zdolności proliferacyjne drobnoustrojów kolonizujących rany przewlekłe

Impact of the alternating magnetic field generated by the system Viofor® JPS on the viability and proliferative capacity of microorganisms colonizing chronic wounds

Monika Oleksy | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Marzenna Bartoszewicz

Leczenie Ran 2016;13(4):135–139


Analiza czynników epidemiologicznych i wyników leczenia oparzeń u dzieci w materiale własnym

Analysis of epidemiological factors and results of burns treatment in children in the own material

Agnieszka Pastuszka | Dominika Smyczek | Tomasz Koszutski | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(4):141–146


Odleżyny u pacjentów w terminalnej fazie choroby

Pressure ulcers in the terminally ill patients

Sylwia Kempa | Daria Klich | Iwona Zaporowska-Stachowiak | Maciej Sopata

Leczenie Ran 2016;13(4):147–155


Jeśli to nie odleżyna, to co? Jak odróżnić zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i stolca od odleżyn

If this is not a press ure ulcer what is it ? How to distinguish incontinence-associated dermatitis from pressure ulcers

Sylwia Kempa | Daria Klich | Iwona Zaporowska-Stachowiak | Maciej Sopata

Leczenie Ran 2016;13(4):157–163


Powikłania miejscowe po otwartej plastyce przepukliny brzusznej pooperacyjnej, współistniejącej z niepełną niedrożnością przewodu pokarmowego u pacjentki z olbrzymią otyłością – opis przypadku

Local complications following open repair of incisional hernia coexisting with partial gastrointestinal obstruction in a patient with class III obesity – a case report

Piotr Masiulaniec | Jadwiga Snarska | Krzysztof Jacyna | Agata Kozłowska

Leczenie Ran 2016;13(4):165–170


Wybrane miejscowe problemy gojenia się rany odleżynowej – opis przypadków

Selected problems of local healing of a pressure ulcer – cases report

Dariusz Bazaliński | Paweł Więch | Beata Barańska | Maria Kózka

Leczenie Ran 2016;13(4):171–176


Zastosowanie terapii podciśnieniowej oraz hiperbarii w leczeniu rozległego urazu kończyny górnej na tle próby samobójczej – opis przypadku

The vacuum and hyperbaric therapy using in treatment of upper limb major trauma against suicide attempt – a case report

Agnieszka Pastuszka | Katarzyna Byrka-Owczarek | Klaudia Korecka | Agnieszka Burkacka | Tomasz Koszutski | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(4):177–181


Historia stosowania miodu na przestrzeni wieków

The history of honey application over the centuries

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Ewa Rojczyk | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2016;13(4):183–185

Evereth Publishing