Leczenie Ran 2017;14(3):83–115

Procedura fizykoterapeutycznej aplikacji ozonu w przebiegu ekstrakcji zębów ósmych – doniesienie wstępne

The physiotherapeutic application of ozone in the extracton of the eighth teeth – preliminary report


Danuta Lietz-Kijak, Joanna Gadomska-Krasny, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(3):83–88

 

Efektywność wysokochłonnych opatrunków lipidokoloidowych zawierających włókna poliakrylanu i jony srebra w fazie zapalnej gojenia ran przewlekłych

Efficacy of highly absorbent, polyacrylate fibre and silver-containing lipidocolloid dressings in the inflammatory stage of chronic wound healing process


Maciej Zieliński, Tomasz Banasiewicz, Zbigniew Krasiński, Arkadiusz Jawień, Marcin Gabriel

Leczenie Ran 2017;14(3)89-96

 

Rola argininy w procesie gojenia ran

Role of arginine in wound healing


Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec, Ewa Rojczyk, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(3):97–101

 

Rola tlenu w procesie gojenia ran

Role of oxygene in wound healing


Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec, Ewa Rojczyk, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(3):103–108

 

Złamanie otwarte kości przedramienia, szczególny rodzaj przewlekłej ranu urazowej – opis przypadku

Open fractures of the forearm – a special type of chronic traumatic wounds. A case report


Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2017;14(2):109–115

 

I Forum Leczenia Ran Zakopane 2017

Streszczenia zgłoszone do 15.09.2017 r.


Leczenie Ran 2017;14(3):117–121

Evereth Publishing