Leczenie Ran 2017;14(4):123-172

Ocena i monitorowanie ryzyka rozwoju odleżyn według skali Norton u chorych hospitalizowanych w czterech oddziałach szpitalnych

Assessment and monitoring the risk of bedsores development according to the Norton scale among patients hospitalized in four hospital wards

Aleksandra Popow | Maria T. Szewczyk | Katarzyna Cierzniakowska | Elżbieta Kozłowska | Paulina Mościcka | Justyna Cwajda-Białasik

Leczenie Ran 2017;14(4):123–128


Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran

Knowledge of nurses on treatment and wound healing

Elżbieta Walewska | Lucyna Ścisło | Ada Caputa | Antoni M. Szczepanik

Leczenie Ran 2017;14(4):129–134


Potencjalna rola greliny w leczeniu ran 

Prospective role of ghrelin in wound healing

Kinga Szczerba | Michał Janerka | Paweł Jonczyk | Magdalena Potempa | Beata Kandefer | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(4):135–139


Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych powikłanych infekcją wywołaną przez drobnoustroje w formie biofilmowej 

Application of dressings for treatment of chronic wounds protracted with infection caused by biofilm microorganisms

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Leczenie Ran 2017;14(4):141–144


Nowa metoda leczenia i oczyszczania trudno gojących się ran 

A new method of treatment and debridement of chronic wounds

Maciej Sopata | Tomasz Banasiewicz | Marek Kucharzewski | Maria T. Szewczyk | Marzenna Bartoszewicz | Marcin Gabriel | Michał Goran Stanisić | Grzegorz Krasowski | Marcin Malka | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2017;14(4):145–148


Rola miodu w procesie gojenia ran

The role of honey in the process of wound healing

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska |Mateusz Klimek | Ewa Rojczyk | Marek Kucharzewski | Mateusz Sopata

Leczenie Ran 2017;14(4):149–156


Komplikacje w procesie gojenia rany po aplikacji przeszczepu skórnego – opis przypadków


Historia medycyny ratunkowej – od początków do czasów współczesnych

History of emergency medicine – from its beginning to the present

Wiesław Zielonka | Beata Łabowicz | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(4):165–171

Evereth Publishing