Leczenie Ran 2018;15(1):1–44

Zakres okresowych i przesiewowych badań stóp w profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej – badania pilotażowe

The scope of foot periodic and screening tests in the prevention of overload wounds and degradation changes of the bones and joints of the foot – a pilot study

Aleksandra Bitenc-Jasiejko | Magdalena Białas

Leczenie Ran 2018;15(1):1–12


Zastosowanie metabolomiki jako przyszłego narzędzia w szybkiej diagnostyce ran przewlekłych

Metabolomics as a new approach in fast chronic wound diagnosis

Joanna Czajkowska | Adam Junka | Agata Markowska-Szczupak

Leczenie Ran 2018;15(1):13–18


Miód Manuka – alternatywa w leczeniu ran 

Manuka honey as an alternative in wound management

Marcela Nowak | Dorota Mehrholz | Roman Nowicki | Wioletta Barańska-Rybak

Leczenie Ran 2018;15(1):19–23


Odmrożenie – Czy amputacja zawsze okazuje się konieczna? Opis przypadku

Frostbite – Is amputation always necessary? A case report

Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2018;15(1):25–33


Zakażone owrzodzenie goleni lewej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – opis przypadku

Infected ulcer of the right shin in the course of rheumatoid arthritis – case report

Dariusz Bazaliński | Paweł Więch | Beata Barańska | Izabela Sałacińska

Leczenie Ran 2018;15(1):35–39


Trepanacja czaszki na przestrzeni wieków

Skull trepanation over the centuries

Olga Łach | Jakub Wojnarowicz | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2018;15(1):41–44

Evereth Publishing