Leczenie Ran 2018;15(2):45–104

Ocena skuteczności opatrunku UrgoClean® Ag względem form biofilmowych patogenów ran przewlekłych 

Evaluating the activity of the UrgoClean® Ag dressing against biofilms formed by chronic wounds pathogens

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Karolina Dydak | Karol Fijałkowski

Leczenie Ran 2018;15(2):45–50


Przydatność wybranych metod oczyszczania ran przewlekłych u chorych objętych opieką hospicyjną w warunkach domowych

The usefulness of the selected methods of chronic wounds cleansing in patients under hospice home care

Dariusz Bazaliński| Beata Barańska | Dorota Kaczmarska | Magdalena Wołkowicz | Maria Kózka

Leczenie Ran 2018;15(2):51–56


Combination therapy of Crohn’s anal fistulas with a single dose of dalbavancin and negative pressure therapy

Kompleksowe leczenie przetok okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna z zastosowaniem jednorazowej iniekcji dalbawancyny oraz terapii podciśnieniowej

Jarosław Cwaliński | Hanna Tomczak | Jacek Hermann | jacek Paszkowski | Dorota Mańkowska-Wierzbicka | Agnieszka Dobrowolska | Tomasz Banasiewicz

Leczenie Ran 2018;15(2):57–59


Nowoczesne metody oceny dynamiki gojenia ran przewlekłych – termografia medyczna 

Modern methods of the assessment of chronic wound healing dynamics – medical thermography

Justyna Cwajda-Białasik | Paulina Mościcka | Maria T. Szewczyk | Arkadiusz Jawień | Anna Karpińska | Sara Rossa

Leczenie Ran 2018;15(2):61–70


Nawrotowy charakter owrzodzeń żylnych kończyn dolnych. problem wciąż aktualny 

Recurrent nature of venous ulcers in the lower limbs. The problem still exists

Paulina Mościcka | Justyna Cwajda-Białasik | Maria T. Szewczyk

Leczenie Ran 2018;15(2):71–77


Nowe oblicze znanych związków w postępowaniu miejscowym w ranach przewlekłych 

New characteristics of well-known antimicrobials used for local chronic wound treatment

Bożena Mospan | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Leczenie Ran 2018;15(2):79–83


Superbakteria w zespole stopy cukrzycowej – wygrana w nierównej walce

Superbacteria in diabetic foot syndrome – winning an uneven fight

Monika Budzich | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2018;15(2):85–91


UrgoTul® Ag/Silver dressing as an intermediate layer in negative pressure wound therapy in a patient with a chronic wound and history of multiple laparotomies

Zastosowanie opatrunku UrgoTul® Ag/Silver jako warstwy pośredniej w terapii podciśnieniowej u pacjenta z niegojącą się raną po wielokrotnych laparotomiach

Dorota Domagalska | Adam Bobkiewicz | Tomasz Drewa | Tomasz Banasiewicz

Leczenie Ran 2018;15(2):93–96


NPWT Avelle™ a novel system for treating ulcerations associated with Charcot foot syndrome – a case report

Nowatorski system NPWT Avelle™ w leczeniu owrzodzeń stóp Charcota – opis przypadku

Zofia Dulnik | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Nikita Amit Acharya | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2018;15(2):97–103

Evereth Publishing