Leczenie Ran 2018;15(3):105–172

Miejscowe leczenie niegojących się owrzodzeń żylnych goleni przy użyciu opatrunku w technologii TLC z aktywnymi jonami srebra 


Analiza procesu leczenia pacjentów dorosłych z oparzeniem III stopnia obejmującym 10–19% powierzchni ciała 

Analysis of the treatment process of adult patients with third degree burns involving 10–19% of total body surface area

Lucyna Ścisło | Elżbieta Walewska | Monika Kopyś | Grażyna Puto | Magdalena Staszkiewicz | Antoni M. Szczepanik

Leczenie Ran 2018;15(3):111–119


Czynna immunizacja jako alternatywna metoda ograniczania i przeciwdziałania infekcjom o etiologii Pseudomonas aeruginosa 

Artificial active immunization as an alternative method of treatment and prevention of Pseudomonas aeruginosa infections

Karolina Dydak | Monika Oleksy | Marzenna Bartoszewicz | Barbara Plewik

Leczenie Ran 2018;15(3):121–132


Czerniak dystalnych części kończyn – niejedno oblicze nowotworu skóry

Melanoma of the distal parts of limbs – one of many aspects of this cancer

Paweł Jonczyk | Grzegorz Kasiarz | Magdalena Potempa | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2018;15(3):133–140


Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu rozległej rany oparzeniowej – opis przypadku

Negative-pressure therapy in extensive burn wound treatment – a case report

Elżbieta Kozłowska | Zbigniew Banaszkiewicz | Katarzyna Cierzniakowska | Anna Łabuńska | Maria T. Szewczyk | Aleksandra Popow

Leczenie Ran 2018;15(3):141–145


Czy umiemy efektywnie leczyć rany u chorych z cukrzycą oraz towarzyszącą marskością wątroby i przewlekłą chorobą nerek? Opis przypadku 

Can we effectively heal wounds in diabetic patients with accompanying liver cirrhosis and chronic kidney disease? Case report

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Anastasja Volodkina | Mateusz Zygmunciak | Mateusz Mieczkowski | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2018;15(3):147–151


Zastosowanie larw Lucilia sericata w oczyszczaniu ran przewlekłych – opis trzech przypadków

The use of Lucilia sericata larvae in chronic wo und debridement – a report of three cases

Dariusz Bazaliński | Magdalena Karnas | Magdalena Wołkowicz | Maria Kózka | Paweł Więch

Leczenie Ran 2018;15(3):153–159


II Forum Leczenia Ran Zakopane 2018

Streszczenia zgłoszone do 15.08.2018 r.

Leczenie Ran 2018;15(3):161–171

Evereth Publishing