Leczenie Ran 2019;16(1):1–30

Zastosowanie opatrunku podciśnieniowego w leczeniu rany po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Opis przypadku


Wykorzystanie kontrolowanego ujemnego ciśnienia w zarządzaniu raną u kresu życia – studium przypadku

Use of controlled negative pressure in end-of-life wound management – a case report

Dariusz Bazaliński | Paweł Więch | Dorota Kaczmarska | Maria Kózka

Leczenie Ran 2019;16(1):9–14


Opatrunki hydroterapeutyczne w ambulatoryjnym leczeniu urazowych ran goleni. Opis przypadków

Hydrotherapeutic dressing in outpatient treatment traumatic injuries of the crus. A case report

Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2019;16(1):15–21


Oszczędzające leczenie zakażenia paliczka palucha w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej – przypadek kliniczny

Conservative treatment of the phalanx of the big toe in the course of diabetic foot. A case study

Maciej Pawłowski | Anna Owczarczyk | Katarzyna Cypryk

Leczenie Ran 2019;16(1):23–26


Zastosowanie systemu do terapii podciśnieniowej w ropniu pachwiny oraz wargi sromowej. Opis przypadku

Use of negative pressure wound therapy in the treatment of inguinal and labium majus abscess. A case report

Marta Wierszyłłowska | Agnieszka Ławnicka | Aleksandra Łożyńska-Nelke | Jakub Nowakowski | Monika Lisiecka | Jerzy Sikorski

Leczenie Ran 2019;16(1):27–30

Evereth Publishing