Leczenie Ran 2019;16(2):31–66

Porównanie skuteczności terapii podciśnieniowej przy użyciu V.A.C. w leczeniu martwicy kikuta po amputacjach udowych z klasyczną nekrozektomią


Rana pourazowa – zagrożenia zdrowotne i problemy pielęgnacyjne osób w podeszłym wieku

Traumatic wounds – threats to health and nursing problems in elderly care

Aleksandra Popow | Katarzyna Cierzniakowska | Maria T. Szewczyk | Zbigniew Banaszkiewicz | Elżbieta Kozłowska

Leczenie Ran 2019;16(2):35–40


Podciśnieniowa, małoinwazyjna, ambulatoryjna metoda przeszczepu naskórkowego z użyciem CelluTome™ w całkowitym pokryciu ubytku tkankowego stawu łokciowego. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

Vacuum, minimally invasive, ambulatory epidermal graft method using CelluTome™, in total coverage of the tissue defect of the elbow joint. Review of literature and case study

Bartosz Cybułka | Tomasz Banasiewicz

Leczenie Ran 2019;16(2):41–48


Zastosowanie systemu do terapii podciśnieniowej V.A.C. w zgorzeli i tkanek miękkich podbrzusza i krocza

Use of negative pressure wound therapy in a patient with gangrene of the soft tissue of the lower abdomen and groin

Agnieszka Ławnicka | Jakub Nowakowski | Marta Wierszyłłowska | Monika Lisiecka | Jerzy Sikorski

Leczenie Ran 2019;16(2):49–52


Ropowica tkanek miękkich szyi jako powikłanie próchnicy zębów. Opis przypadku

Phlegmon of the neck – a complication of dental caries. A case report

Bartosz Kudliński | Agnieszka Ławnicka | Monika Lisiecka | Anna Budzyńska | Jakub Nowakowski | Jerzy Sikorski

Leczenie Ran 2019;16(2):53–57


III Forum Leczenia Ran

Karpacz, 10–12.10.2019 r.

Streszczenia zgłoszone do 15 sierpnia 2019 r.

Leczenie Ran 2019;16(2):59–65

Evereth Publishing