Recenzenci czasopisma ––

Recenzentami czasopisma „Forum Leczenia Ran” są specjaliści z różnych dziedzin medycyny, gwarantujący wszechstronność oceny, adekwatnie do tematyki danej pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku otrzymania przez Redakcję pracy z obszaru nie mieszczącego się w dziedzinach, w których specjalizuje się czasopismo, a jest dziedziną pokrewną, Redaktor Naczelny powołuje także recenzentów spoza listy.

Recenzenci, oceniając pracę mogą: przyjąć ją bez poprawek, przyjąć po uwzględnieniu niewielkich uwag, po uwzględnieniu przez Autora znacznych zmian skierować do ponownej recenzji, odrzucić.
Po uzyskaniu dwóch zgodnych pisemnych recenzji Redaktor Naczelny przygotowuje na ich podstawie jedną recenzję zbiorczą i przekazuje ją Autorowi celem ustosunkowania się do zawartych uwag.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy oraz formularz recenzji są dostępne na stronie internetowej czasopisma pod adresem: www.leczenieran.com.pl

 

Lista recenzentów Forum Leczenia Ran:

Mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis – Leczenie Ran Przewlekłych w Koszalinie

Dr hab. n. med. Dariusz Bazaliński, prof. UR – Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Dr n. med. Bartosz Cybułka – Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Dr n. o zdr. Jan Głodowski – Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare w Poznaniu

Mgr Urszula Jakubowska – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka – Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. farm. Katarzyna Kordus – Prorektor ds. Wydziału Studiów Edukacyjnych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu; Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji w Poznaniu

Dr Agnieszka Ławnicka – Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Monika Marglewska – Indywidualna Praktyka Ortopodologiczna w Bydgoszczy

Dr n. med. Przemysław Matras – I Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katarzyna Młotek – Integracyjna Terapia Blizn, Tarnowskie Góry

Dr hab. n. med. Lidia Piechowicz, prof. uczelni – Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Renata Piotrkowska – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Taras Semenyna – Prywatna Praktyka Podologiczna w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek – Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Mgr Elżbieta Szkiler – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu

Dr n. o zdr. Ewa Sztuczka – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Mgr Ilona Vollmer – Polskie Towarzystwo Podologiczno-Podiatryczne

Dr n. med. Wojciech Witkowski – Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr n. o zdr. Sylwia Głowala – Katedra Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum