Zeszyt

Rocznik

„Metody odciążania w zespole stopy cukrzycowej”

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katarzyna Moskalik, Agata Matej, Agnieszka Sosnowska, Olga Lepa, Przemysław Krasnodębski, Krzysztof Dęmbe, Janusz Krzymień

  • 100% 100%

„Rola angiogenezy w gojeniu ran”

Ewa Rojczyk-Gołębiewska, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Artur Pałasz, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

„Analiza problemów zdrowotnych chorych bezdomnych z raną przewlekłą na podstawie opisu przypadku”

Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Aleksandra Popow, Anna Burak

  • 100% 100%

„Nowy model ran przewlekłych w cukrzycy – badanie pilotażowe u szczurów rasy Wistar”

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mateusz Mieczkowski, Tomasz J. Siwko, Magdalena I. Bujalska-Zadrożny, Anna E. de Cordé, Emilia Gąsińska, Tomasz Grzela, Alicja Krejner, Rafał Dulski, Tadeusz Piątkowski, Adriana Nowak, Janusz Krzymień

  • 100% 100%

„Opis przypadku niepełnosprawnej  pacjentki z martwicą  tkanek skóry podudzia i stopy  w miejscu róży krwotocznej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów”

 Elżbieta  Szkiler

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing