Zeszyt

Rocznik

„Rola kolagenu w procesie gojenia ran”

Ewa Rojczyk, Mateusz Klimek, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

„Skuteczna prewencja amputacji dużych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Zastosowanie terapii podciśnieniowej – opis przypadku”

Bartosz Cybułka

  • 100% 100%

„Oparzenie prądem wysokiego napięcia. Długotrwały proces leczenia rany w następstwie działania energii elektrycznej – opis przypadku”

Bartosz Cybułka  

  • 100% 100%

„Uszkodzenia skóry związane z wilgocią”

Sylwia Kempa, Daria Klich, Maciej Sopata

  • 100% 100%

„Zespół stopy cukrzycowej – najczęstsze powikłanie cukrzycy – opis przypadku”

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik  

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing